Projekt

Projekt EU

Projekt

Jsme zapojeni do výzvy “PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II”, která je spolufinancována
Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí
a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané
pracovní činnosti.
Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR.

Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012117

Název projektu:
Podpora vzdělávání pro zaměstnance společnosti Vyhlidka Krnov s.r.o.

Informace o projektu:
Společnost Vyhlídka Krnov s.r.o. pro své zaměstnance připravila tento projekt, který řeší
nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetenci zaměstnanců a nesoulad
mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

Projekt poběží 24 měsíců. Po tuto dobu bude probíhat školení v oblastech:
– obecné IT,
– interní školení
– měkké a manažerské dovednosti,
– technické a jiné odborné vzdělávání,
– účetní, ekonomické a právní kurzy