Všeobecné obchodní podmínky

& ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Každý host je povinen seznámit se s obchodními podmínkami Hotelu Cvilín, na jeho neznalost nebude brán zřetel. Všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách hotelu. K vyžádání jsou také na hotelové recepci.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) Vyhlídka Krnov s.r.o., Výletní 674/6, 794 01 Krnov, IČO: 26839849, DIČ: CZ26839849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 40236, upravují vzájemný vztah mezi společností Vyhlídka Krnov s.r.o., a fyzickou či právnickou osobou, která pobyt objednává (dále jen “klient”).

Rozsah působnosti

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu hotelových pokojů pro ubytování a jiných služeb hotelu jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.